Zahradní drtiče - výběr

Ať už máte malou nebo velkou zahradu, oceníte šikovného pomocníka v podobě zahradního drtiče, který si dokáže poradit s větvemi až do průměru osmi centimetrů, ale i s měkkými rostlinnými zbytky. Vaše zahrada tak bude vždy perfektně uklizena.

Se zahradními drtiči zpracujete velké množství zahradního odpadu. Vzniklý odpad rozdrcením změníte navíc v užitečný základ pro kompost, mulčování i ekologické hnojivo, zamezíte růstu plevele a zlepšíte kvalitu půdy.

K čemu slouží zahradní drtiče

Zahradní drtiče slouží k likvidaci větví, listí a různých křovin z Vaší zahrady. Existují drtiče neboli štěpkovače dříví elektrické nebo benzínové.

Zahradní drtiče umožní rychlé a zároveň ekologické zpracování zahradních odpadů. Často jsou také drtiče využity při omlazování stromů, křovin, keřů.

Drtiče využijete prakticky po celou sezónu, tj. od jara do podzimu, kdy nastává čas pro zazimování zahrady.

Charakteristika drtiče zahradního odpadu

Jedná se o stroj, který spočívá na trojnožce, nebo dvoukolovém podvozku, kdy podávacím hrdlem se shora vhazují větve a další zahradní odpad, a to do drtícího mechanismu, který je poháněn zespodu, nebo ze strany.

Zahradní drtič a životní prostředí

Díky zahradnímu drtiči také ulevujete životnímu prostředí, neboť vytváříte přírodní kompost, kdy se odpad biologickou cestou promění v humus, který v příštím roce umožní zkvalitnit zeminu, a to bez nutnosti přídavku syntetických hnojiv a chemie.

Podle čeho vybírat zahradní drtič

Jaký drtič vybrat záleží na: charakteru Vaší zahrady; na výkonu jejich motoru, na požadavcích na nože; na motoru; na způsobu podávání materiálu, jako jsou měkké a nízké rostliny a jiné trnitý materiál a tlusté větve. Jiný druh drtiče vyžaduje mladá zahrada, jejíž charakter určuje šťavnatá zeleň a pestré barvy.

 • Systém drcení
 • Typ pohonu zahradního drtiče
 • Výkon zahradního drtiče
 • Maximální průměr drcených větví
 • Hmotnost zahradního drtiče

Systém drcení zahradního drtiče

Zahradní drtiče používají pro drcení nejrůznější systémy. Zpočátku projdou větve přes řezné nože a následně je drtí drtící nože, nebo válce. Obecně platí, čím větší počet, tím jemnější drť získáte.

 • Nože – nožový drtič využijete především pro menší zahrádky. Tento systém připomíná krouhač zeleniny, kdy větve s využitím vlastní hmotnosti jsou tlačené na šikmo uložený kotouč, a to obvykle s párem oboustranně broušených nožů, poháněných bez převodů přírubovým elektromotorem, což ovšem způsobuje pro někoho nepříjemný hluk. Sekací systém s nožovým drtičem disponuje velmi kvalitním tvrzeným nožem, který zajistí rychlé zpracování potřebného materiálu pro rozdrcení. Některé drtiče mají průchod materiálu až 90 kg/hod. Také způsob podávání odpadu se u jednotlivých druhů drtičů liší, je možné, že jej zajišťuje Vy sami, nebo je drtič vybaven funkcí automatického vtahování materiálu. Turbínový drtič zpracovává odpad díky speciálnímu noži ve tvaru trychtýře, který je po celém obvodu osazen osmi velmi kvalitními noži. U tohoto systému drcení nemůže v drtivé většině dojít k zablokování řezné části. Samotné turbínové drtiče jsou velmi výkonné, určené pro větve do průměru až 4,5 cm. Řezný výkon turbínového drtiče je závislý na výkonu motoru a současně tloušťce drceného materiálu. Podávání odpadu je zde zajištěno automaticky, a to díky funkci automatického vtahování materiálu.
 • Šnek – způsob drcení za pomocí šneku se hodí pro malé zahrádky, a především tvrdý zelený odpad. Naopak tento systém drcení není vhodný pro měkké rostlinné zbytky. Díky šnekovému systému může dojít pouze k tzv. požvýkání zahradního odpadu, pokud není dostatečně tvrdý. Tvrdost odpadu je velmi důležitým předpokladem použití šnekového zahradního drtiče. V porovnání s nožovým drtičem, může mít šnekový drtič rychlost průchodu materiálu až 115 kg/hod. Podávání odpadu je zde zajištěno automaticky, a to díky funkci automatického vtahování materiálu. Motory jsou konstruovány tak, aby poskytovaly co možná nejvyšší krouticí moment.
 • Válce – válcové drcení zajišťuje rychlost drcení až 150 kg/hod. je velmi výkonný a oceníte ho pro větší zahrady. Drtič, který disponuje frézovacím válcem, je schopný zpracovat tvrdé větve, které dosahují průměru až 4,5 cm. Jedná se vskutku o vysoce výkonný drtící mechanismus, který je využitelný pro větší zahrady. Podávání odpadu je zde zajištěno tak, jako u šnekového zahradního drtiče, automaticky, tj. automatickým vtahováním. Vhozené větve jsou pomalu, a bez nebezpečí zpětného vrhu vtahovány do drtiče vícezubou válcovou frézou, které je přitlačuje na hliníkovou přítlačnou desku, u některých výrobků na otočný válec. Postupně se zvyšujícím tlakem a břity frézy, otáčející se 40 krát za minutu, je odpad rozmačkáván, drcen a rozřezáván na třísky.

 • tišší oproti nožovému drtiči, jejich hlučnost je okolo 84 decibelů

 • největší rychlost drcení oproti ostatním způsobům drcení

 • životnost frézy i přítlačné desky je několik let

 • možnost zakoupení náhradních dílů

Typ pohonu zahradního drtiče

 • Elektrický – elektrický pohon je méně výkonný, oproti benzínovému. Přesto Vám však postačí na větve, které mají průměr do 3,5 cm. Zahradní drtič s elektrickým pohonem se snadno udržuje, ovšem jeho nevýhoda spočívá v přívodní šňůře.
 • Benzínový – je mnohem výkonnější, hravě zvládne rozdrtit větve do průměru 8 cm. Využijete jej prakticky kdekoliv.

Konstrukce zahradního drtiče

 • Nožový drtič – elektromotor je umístěn šikmo zespodu rámu. Podávací trychtýř má také šikmou osu.
 • Drtič s frézou – zde vyčnívá elektromotor ve vodorovné poloze. Podávací trychtýř je ve svislé poloze.

V současnosti převažuje kompaktní konstrukce s plastem lemovanou násypkou, kdy její hrana převyšuje terén zhruba o 60 až 80 cm. Jak drť, tak štěpky padají výsypným kanálem, a to do podstaveného nebo zavěšeného koše, který může hravě nahradit i podstavené klasické zahradní kolečko.

Plášť zahradního drtiče se vyrábí převážně z nerozbitných konstrukčních plastů, je vodou omyvatelný.

Výkon zahradního drtiče

Výkon pro elektrický pohon zahradního drtiče – zde Vám postačí výkon do 1500 W u větví do průměru 2 cm. U větví s průměrem do 3,5 cm volte výkon vyšší, 2500 W.

 • Méně než 2200 W
 • Od 2200 W do 2400 W
 • Od 2450 W do 2500 W
 • Od 2600 W

Maximální průměr drcených větví

Jedná se o hodnotu, která udává maximální průměr větví, které je drtič schopný ještě zpracovat.

 • Méně než 3,5 cm
 • Od 3,5 cm do 3,8 cm
 • Od 4,0 cm do 4,4 cm
 • Od 4,5 cm do 5 cm
 • Od 8 cm

Jaká je hmotnost zahradního drtiče

Většina drtičů disponuje kolečky pro snadnější manipulaci a transport, z toho důvodu není hmotnost zahradního drtiče, až zas tak rozhodujícím faktorem při výběru.

 • Méně než 24 kg
 • Od 24 kg do 25 kg
 • Od 26 kg do 31 kg
 • Od 31 kg do 46 kg
 • Od 51 kg

Bezpečná manipulace se zahradním drtičem

Máte-li malé děti, je vhodné vybírat zahradní drtič, který disponuje dětskou pojistku, aby nedošlo k případnému vzniku úrazu.

Se zahradním drtičem smí pracovat osoby starší 16 let.

Při práci s drtičem používejte ochranné rukavice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16184 (novesluzby.cz#21521)


Přidat komentář