Údržba zahrad - Kutná Hora a okolí

Máte zahradu? A jak jste na tom s její údržbou? Zbývá vám čas na pravidelné sekání trávy, úpravu a odplevelování záhonů, prořezávání keřů, stromků nebo stromů? Pokud na svou zahradu nemáte moc času, nebo vás její údržba nebaví, nejměte si pomocníka!

Asi každý z nás by chtěl mít svou zahradu krásnou, upravenou, prostě takovou, aby se nám líbila a cítili jsme se v ní opravdu dobře. Jenže ne každý má talent a um na to, aby mohl zahradu svých snů vytvořit a pečovat o ní. Někdo jiný by se o svou zahradu dokázal postarat, ale zase mu kvůli časovému vytížení nezbývá na úpravu a údržbu zahrady čas. A jsou i tací, které práce na zahradě prostě nebaví. Pokud se o svou zahradu z jakéhokoliv důvodu nemůžete nebo nechcete starat sami, ale přesto jí chcete mít krásnou a udržovanou, pak i pro vás existuje řešení. Aby vaše zahrada neležela ladem a nebujel na ní plevel, vyhledejte služby někoho, kdo se o vaši zahradu postará za vás.

Které práce je potřeba provádět na zahradě pravidelně?

Aby byla zahrada stále pěkná, svěží a působila příjemným dojmem, je dobré nezanedbávat její pravidelnou údržbu a občas provádět i větší zásahy. Pokud chceme, aby byl trávník stále svěží a bujný, aby naše keře měly pěkný a kompaktní tvar, pokud chceme podpořit plodnost ovocných keřů a stromů, měli bychom se zaměřit především na tyto pravidelné práce na zahradě:

  • Sekání trávy
  • Provzdušňování trávníku
  • Odplevelování záhonů
  • Tvarování a prořezávání keřů a stromků

Údržba trávníku, sekání trávníku Kutná Hora

Ač je tráva jen malá rostlinka, na většině zahrad zaujímá velkou plochu. Proto patří trávník mezi dominantní prvky zahrady. Z tohoto důvodu by měl být pečlivě udržován, aby mohl vás a vaši zahradu náležitě reprezentovat. Záleží především na tom, jaký trávník byste si na své zahradě představovali. Někomu se líbí pravidelně sečený trávník, který se skládá z přirozeně se vyskytujících trav a ve kterém je obsaženo i luční kvítí. Jiný zase obdivuje tzv. anglický trávník, jehož vytvoření a údržba je však mnohem obtížnější. Takového trávníku nelze dosáhnout pravidelným sečením původních trav. Pokud byste na své zahradě chtěli mít anglický trávník, je potřeba mnohem razantnějšího zásahu.

Jak docílit anglického trávníku na zahradě?

Jestli vás oslnil tzv. anglický trávník a chtěli byste ho mít na své zahradě, pak se připravte na to, že to nepůjde jen tak. Nejdříve je nutné zbavit se původního trávníku, což se provádí „seříznutím“ vrstvy zeminy s trávníkem i jeho kořínky. Odstranění starého trávníku i s kořínky je důležité, protože z kořínků by mohl narůst původní trávník, který by znemožnil vytvoření pravého anglického trávníku. Když je původní trávník pryč, je důležité půdu vytvarovat tak, aby v ní nebyly výrazné hrboly nebo prohlubně, které by dělaly problémy při sekání. Když je povrch půdy správně vymodelovaný, přechází se k založení nového trávníku. To je možné provést dvěma způsoby. Buď použijeme travní semena, nebo si na půdu necháme aplikovat již vyrostlý trávník ve formě tzv. travního koberce. Nejvhodnější doba pro vytvoření nového trávníku je jaro nebo podzim, protože na jaře a na podzim slunce nepálí tak silně jako v létě a obvykle je i více vláhy, tudíž trávník má lepší podmínky pro prorůstání kořínků do větší hloubky. V létě by mohlo silné slunce mladý trávník rychle vysušit nebo spálit.

Jaký typ trávníku si vybrat?

Na vymodelovanou půdu můžeme použít vybraný druh travního semene. Existuje více typů semen pro zakládání nového trávníku. Na klasické zahrady je možno použít trávníky označované jako okrasné, čili takové, které slouží jako dominanta zahrady, parku atp. Slovo okrasné v tomto případě neznamená, že ve směsi semen budou přimíchány nějaké kvetoucí okrasné květiny. Tento typ trávníku se označuje jako okrasný proto, aby se odlišil od dalších typů trávníků, jako jsou například sportovní trávník nebo luční směs. Pokud plánujete, že na vaší zahradě budete často hrát fotbal nebo provádět jiné aktivity, které budou trávník hodně zatěžovat, pak si klidně můžete pořídit sportovní trávník, který lépe odolává častému pošlapávání a jinému zatěžování. Pokud netoužíte po vzorném, avšak přeci jen trochu nudném anglickém trávníku, můžete si pořídit různé typy trávníků, které obsahují luční kvítí. Trávníky s kvetoucími bylinami vypadají velmi pěkně a na rozdíl od vyumělkovaného anglického trávníku působí přirozeným a uklidňujícím dojmem. Pokud si chcete založit zahradu ve vyšší nadmořské výšce, můžete využít trávní směsi složené z horských trav a bylin.

Provzdušňování trávníku Kutná Hora a okolí

Pro lepší a bujnější růst trávníku se na jaře doporučuje provádět jeho provzdušňování. Zemědělci provádějí takové provzdušňování speciálním strojem připojeným za traktor. Na zahradu si však traktor raději nezvěte, protože těžký stroj by vám mohl na zahradě vyjezdit koleje. Provzdušňování svépomocí je možné provádět buď zapichováním vidlí, nebo chůzí ve speciálních botách s hroty na podrážkách. Další možností by mohlo být použití speciálního válce s hroty

Vzrostlé stromy na zahradě a jejich údržba Kutná Hora

Mezi další zásahy, které je potřeba na zahradě provádět, patří údržba vzrostlých stromů. Velké stromy na naší zahradě mohou růst celá léta bez toho, aniž bychom se o ně jakkoliv starali nebo do nich nějak zasahovali. Jenže když strom zestárne, může se stát, že se z něj začnou ulamovat velké těžké větve. V horším případě začne hrozit pádem celý strom. V takovém případě je potřeba strom buď prořezat nebo rovnou pokácet. Pokud vzrostlý strom roste v místě, kde by jeho pád při kácení mohl způsobit škody, například blízko budovy, používá se metoda postupného kácení, kdy jsou stromu nejprve ořezány větve a pak se postupně zkracuje i kmen.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16212 (novesluzby.cz#23573)


Přidat komentář