Studny - Praha-východ

Studna na zahradě může pro jejího majitele představovat značnou úsporu peněz za spotřebu vody. Studna slouží k zalévání zahrady, je však možné ji také napojit na domácí vodovod a využívat ji např. ke splachování toalety. O studnu se ale musíte starat.

Vrtané studny Praha-východ

Studny na vlastní zahradě představují vždy pro jejich majitelé velkou výhodu. Díky studni člověk může ušetřit mnoho peněz. Navíc je vlastní voda častokrát mnohem více kvalitní a je ušetřena chemických přísad a dalších látek, které rozhodně nejsou ve vodě žádoucí. Často se můžeme setkat se studnami kopanými, které jsou však stále poměrně drahé. Moderní a levnější variantou jsou studny vrtané a my vás s nimi seznámíme.

Studny - Praha-východ

Jste-li z okolí Praha-východ, poptáváte se po vrtných a studnařských pracích, ale nevíte o žádném odborníkovi, který by byl spolehlivý a svou práci odvedl skutečně kvalitně, nezoufejte. Máme pro Vás tip. Nabízí vrtné práce horizontálně pod úrovní komunikace s vlastním průzkumem inženýrských sítí. **Zajistí i studnařské práce.*** ** ***Nabídka jeho služeb je skutečně široká. Všechny práce navíc odvádí profesionálně a s přihlédnutím na bezpečnost.

Jaký by měl být průměr vrtané studny?

Pro vrtanou studnu není určující její průměr. Je možné vyvrtat studnu o průměru 170 cm, ale také o průměru 30 cm. Jaké budete mít k dispozici množství vody, závisí především na tom, kolik vody se nachází v rezervoáru vody, který naleznete v podloží.

Kde je možné studny vrtat?

Vrtat studny je možné do všech možných podloží. Firmy, které vrtání studní provádí, jsou vybavené těžkou zahradní technikou. Vrtá se proti proudu vody a zatlačuje ho do země. Vrtat je možné do štěrku, do klasické půdy, i do kamenitých povrchů.

Jaká je životnost vrtané studny?

Pokud je studna profesionálně vyvrtaná, vydrží vám napořád. Její životnost totiž není omezená. Podmínkou je již zmíněná kvalita provedení studny a průměr vrtu.** U studní malých vrtů** však může dojít k tomu, že pokud do takové studny spadne kamínek a dojde k zaseknutí čerpadla ve vrtu, již nikdy se nepodaří takto zaseknuté čerpadlo vytáhnout. To nehrozí u studní s větším průměr, ze kterých bez problémů čerpadlo vytáhnete a poruchu odstraníte.

Čištění studní Praha-východ

Studny je nutné pravidelně udržovat, neboť u nich dochází ke znečišťování. Voda totiž splavuje permanentně různé nečistoty, kterými je bláto, písek, jíl, prach, pyl a další. Tyto nečistoty vytváří ve studni sedimenty a dnové kaly, které přispívají k vydatné tvorbě řas, plísní, ale také bakterií. To vše znehodnocuje kvalitu vody a vydatnost zdroje. Dvakrát za rok by se měla provádět kontrola studny, a to vždy před zimními měsíci a následně po nich. Tuto kontrolu zvládne každý majitel studni sám. Stačí prověřit, jestli není zakryt studny poškozený, zda je studna řádně uzamčená a jestli povrchová voda neprosakuje do studny. Měli byste dbát na pravidelný odběr a rozbor vody.

Jak často studnu čistit?

Údržbu a čištění studní provádí specialisté na tyto práce mechanickým čistěním a desinfekcemi. Cílem odborníků je odstranit ze studny všechny nečistoty. Interval čistění udává celkový technický stav konkrétní studni a stav kvality vody. Zpravidla by měla být studna čištěná jednou za pět až osm let. Pokud je potřeba, tak samozřejmě častěji.

Domácí vodárny Praha-východ

Každý, kdo vlastní studnu, se již jistě zamyslel nad tím, jak by mohl vodu ze studny využít co nejefektivněji a zbytečně neplatit za vodu komunální. Pro majitele studny se nabízí ideální řešení, kterým je domácí vodárna. Domácí vodárny jsou různých druhů a typů. Ale co to ta domácí vodárna vůbec je? Proč se používá a jak funguje? Domácí vodárnou se rozumí zařízení, které zajišťuje dopravu a úpravu vody z vlastního zdroje a to buď ze studny nebo z vodovodu. Pokud si pořídíte domácí vodárnu, můžete plně využívat vlastí vody a ušetřit tím peníze nebo problémy spojené např. s omezením nebo zastavením obecní vody. Zdrojem bývá nejčastěji vlastní studna, ale může se stát, že jako zdroj vlastní vody použijete vodní tok nebo nádrž s dešťovou vodou. Vodní tok nebo nádrž dešťové vody bývá užito spíše u rekreačních zařízení.

Čerpadlo do studny Praha-východ

Vlastnit studnu je vždy výhodou. V některých případech je studna ovšem nutností. Navíc pokud je studna funkční, kvalitně vybudovaná a nevysychá, je to velmi výhodný zdroj vody. Pokud vás nebaví nosit vodu v kbelících, je dobré nechat si do studny namontovat čerpadlo.

Podle čeho vybírat čerpadlo do studny?

Čerpadla jsou různých druhů a typů a vždy je nutné je vybírat podle určitých kritérií. Je důležité, zda se jedná o studnu vrtanou nebo kopanou, zda jde o spolehlivý zdroj a jaká je vydatnost takového zdroje, jaká je hloubka studny, jaký je průměr potrubí, odhadovaná spotřeba vody, jak často budete vodu čerpat, rovněž záleží na tom, zda je voda čistá, jaký elektrický zdroj je k dispozici a mnoho dalších.** Tepelné čerpadlo** vám pomůže vybrat odborník, který rovněž zajistí jeho odbornou montáž.

Ruční pumpy, nabídka Praha-východ

Ruční pumpy se využívají především u chat, u rodinných domů a na zahradách. Pro ruční pumpu bývá zdrojem vody buď vrt nebo studna. Mezi hlavní výhody ruční pumpy patří to, že její čerpadlo snese i trochu znečištěnou vodu. Pumpy jsou zpravidla vyráběný z kovu, a jsou to takové přístroje, které slouží k čerpání vody na povrch studny nebo vrtu. Ruční pumpa se dá použít na čistou nebo mírně znečištěnou vodu a nejčastěji se ruční pumpy používají do sedmimetrových hloubek. Velmi často se s ručními pumpami můžete setkat na vesnicích, v zahrádkářských koloniích nebo na chalupách, díky nimž je zajištěn přísun vody ze studní. Můžete si pořídit nejen ruční, ale také elektricky poháněnou pumpu. Pumpy se vyrábějí z různých materiálů a barev a je dobré, když pumpu zakoupíte včetně jejího veškerého nutného příslušenství, bez kterého se pumpa neobejde a nebylo by možné bez něj vodu čerpat. K příslušenství pumpy patří např. díly, které slouží k propojení hadice s čerpadlem, sací hadice, sací koš, spojovací materiál, aj. Ruční pumpy bývají v převážné většině případů postaveny na podstavci a vy se tak nemusíte při pumpování ohýbat. Než začne zima, je dobré ruční pumpu dostatečně zaizolovat před mrazy, aby se nepoškodila.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16216 (novesluzby.cz#23629)


Přidat komentář