Rozmnožování rostlin

Není potřeba si kupovat stále nové rostlinky. Můžete si jednoduše rozmnožit Vaše oblíbené květiny, a to za pomocí nejrůznějších metod (dceřinými rostlinkami, odnožemi, řízky, hříženci aj.), které Vám v článku přinášíme.

Z části rostlin, až již podzemních nebo nadzemních, mohou vznikat nové rostliny. Pro rozmnožování rostlinek používejte jen zdravé, kvetoucí jedince.

Rozmnožování rostlin jejich jednotlivými částmi

Rozmnožování rostlin:

Rozmnožování rostlin pomocí dceřiných rostlinek

Na listech některých pokojových rostlin, nebo na jejich okrajích, mohou vyrůstat miniaturní napodobeniny mateřských rostlin. Jednoduše odříznete část listu s dobře vyvinutou dceřinou rostlinou se zhruba třemi centimetry dlouhým řapíkem. Tuto rostlinku zapíchnete do substrátu tak hluboko, aby čepel listu ležela na povrchu.

Rozmnožování rostlin pomocí odnoží na výběžcích rostliny

Na konci dlouhých šlahounů některých rostlin se tvoří malé rostlinky se vzdušnými kořeny, jako například u zelence. Tyto rostlinky se jednoduše odlomí a zasadí do substrátu.

Rozmnožování rostlin pomocí odnoží na rostlině

U některých rostlin se přímo vedle nich vyvíjejí z postranních výhonů malé vedlejší rostlinky, které mají vlastní kořen, jedná se například o bromélie, klívie. Když jsou tyto odnože dostatečně silné, odříznou se jednoduše ostrým nožem, a to těsně u mateřské rostliny. Následně se vysadí do vlhkého substrátu.

Rozmnožování rostlin pomocí hříženců

U této** rozmnožovací metody** se výhony ohýbají tak, aby byly v kontaktu se substrátem. V malých květináčcích se v místě uzliny přitlačí k substrátu a přichytí ohnutým drátem. Když se v místě styku se substrátem daný výhon poraní, zakoření dříve. Například rostliny s poléhavými výhony, jako fitónie, tvoří hřížence přirozeně.

Rozmnožování rostlin pomocí dceřiných cibulek

Na bázi dospělé cibule vyrůstají malé dceřiné cibulky, a to například u hvězdníků. Větší postranní cibule se odlamují při přesazování rostlin a sází se do substrátu obvyklého pro určitý druh rostlin.

Rozmnožování rostlin pomocí kmínkových řízků

Nepříliš zdřevnatělé kmínky rozřežete zhruba na pět centimetrů dlouhé části. Každá z těchto částí však musí mít alespoň jeden pupen. Rozřezané části položte na substrát nebo je do substrátu zapíchněte. Teplota substrátu by neměla klesnout pod 26°C. Postarejte se také o vysokou vlhkost vzduchu. Tento způsob rozmnožování rostlin je velmi vhodný například u fiodnedronů, juky, diefenbachií.

Rozmnožování rostlin pomocí stonkových řízků bez vrcholu

Řízky představují kousky výhonu s listy. Řízky získáme rozřezáním vyzrálého, ale ještě nezdřevnatěného výhonu. Řežeme zhruba 5 mm pod tzv. uzlinou. Řízky by měly být dlouhé do pěti do deseti centimetrů, a se dvěma až čtyřmi listy, nebo páry listů. Spodní listy odstraňte a řízky vysaďte do vlhkého substrátu, nebo rovnou umístěte do vhodné nádobky s vodou.

Rozmnožování rostlin pomocí listových řízků

Dokonce z listů u některých rostlin, můžete vytvořit nové rostlinky. Určitě znáte rostlinku africké fialky, která je typická pro tento způsob rozmnožování. Dále se takto může rozmnožovat například tlustice. Listové řízky se stejně dobře zakořeňují v substrátu, jako ve vodě. Záleží tedy na Vás, zda dáte lísteček do vlhkého substrátu, či do nádobky s vodou a poté zasadíte do květináčku. U begonií můžete rozříznout hlavní středový nerv listu na spodní straně a list touto stranou položíte na vlhký substrát. Abyste zajistili dobrý kontakt se substrátem, zatižte list malým kamínkem. Na místě každého řezu se časem vyvinou kořeny a na vrchní straně malé rostlinky.

Rozmnožování rostlin pomocí vrcholových stonkových řízků

Vrcholky výhonů se k vegetativnímu rozmnožování používají nejčastěji. Odřezávají se krátce pod listem. Každý řízek by měl mít dva až čtyři vyvinuté listy, nebo páry listů. U dřevin by měl být stonek polovyzrálý. Řízky zapichujte asi 2 cm hluboko do substrátu. U některých rostlin mohou řízky zakořeňovat i v nádobce s vodou.

Rozmnožování rostlin pomocí řízků s patkou

U určitých rostlin s dřevnatými stonky se odtrhává postranní výhon směrem dolů. Musí na něm však zůstat malý kousek kůry z hlavního výhonu. Odtržený kousek kůry se hladce zařízne. Tento způsob je vhodný například u pokojové lipky.

Rozmnožování rostlin pomocí kořenových řízků

Určité rostliny trvalky s masitými kořeny a dále dřeviny se mohou množit i kořenovými řízky. Postup je také jednoduchý: na podzim se kořen odřízne těsně u kořenového krčku a poté se rozdělí na malé kousky, dlouhé kolem pěti centimetrů. Spodní konec vždy seřízněte šikmo, horní konec rovně. A až do jara tyto řízky uložte ve vodorovné poloze v hlinité půdě, nebo je napíchejte do květináčků tak hluboko, že horní konec řízku bude v úrovni povrchu substrátu. Následně přisypete ještě trochu substrátu a řízky se tak uschovají bezpečně v bezmrazém prostoru. Je důležité dbát, aby substrát nevyschl. Jakmile se objeví první listy, jednotlivé řízky se vysadí.

Rozmnožování rostlin pomocí dřevitých řízků

Tento způsob rozmnožování je určený pro dřeviny. Na podzim po opadu listů se uříznou jednoleté výhony a rozřežou se na řízky dlouhé deset až dvacet pět centimetrů. Spodní šikmý konec by měl být těsně pod pupenem. Tyto řízky se uloží až do jara, a to našikmo v zemi. Na jaře se poté vysazují jednotlivě.

Rozmnožování rostlin pomocí dělení trsů

Tímto způsobem se lehce rozmnožují trvalky. Na jaře se kořenové baly rozdělí a oddělky se hákují do čerstvého substrátu.

Rozmnožování rostlin pomocí segmentů z listů

U některých druhů rostlin, například u tenury, se zakořeňují dokonce ještě malé kousky listů. List se příčně rozřeže a segmenty se poté zasadí do vlhkého substrátu.

Vhodná doba na množení rostlin

 • Řízky se odebírají většinou na jaře nebo v časném létě.
 • Trvalky a oddénkaté rostliny se dělí také na jaře, a to po skončení období klidu.
 • Dřevité řízky se řežou na podzim, během zimy se zakládají do písku a uchovávají se v chladném, ale bezmrazém prostředí. Na jaře se poté napíchají do vlhkého substrátu.
 • Dceřiné rostliny i odnože se mohou vysazovat po celý rok.

Tipy pro rozmnožování rostlin

 • V** množárenském truhlíku** mohou současně zakořeňovat řízky různých rostlin. Zatímco se například oddělky šáchoru vysadí do substrátu, stáčejí se listové řízky fíkusů před zakořeněním, aby se zmenšila odpařovací plocha.
 • Rostliny zakořeňují poměrně snadno a rychle. Chcete-li mít jistotu, ošetřete řeznou plochu stimulátorem zakořeňování. Vynikající účinek má zabalení květináče do sáčku z fólie, který zajistí vysokou vlhkost vzduchu a omezí vypařování. Dejte jen pozor, aby se listy nedotýkaly fólie, na které se postupně sráží voda. Jinak byste zvýšili riziko zahnívání.
 • Pracujte vždy s velmi čistým nářadím.
 • Nedotýkejte se řezných ploch.
 • Řezné plochy musí být hladké, jinak by snadno zahnívaly.
 • Rostlinky, které po řezu tzv. krvácejí, podržte krátce pod tekoucí vodou.
 • Při píchání řízků se řezné plochy ošetří stimulátorem zakořeňování. Urychlíte tím jejich zakořeňování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16160 (novesluzby.cz#20662)


Přidat komentář