Rostliny vyžadující speciální množení

Některé rostliny vyžadují zvláštní pozornost při množení. Můžeme k nim přiřadit orchideje, palmy, bromélie, kaktusy aj. Provedeme Vás krok po kroku, jak tyto rostliny úspěšně množit a těšit se z jejich růstu.

Jak rozmnožovat orchideje

Při množení orchidejí musíme především dbát o maximální čistotu. Jen silné, vzrůstné a několik let staré rostliny orchidejí přežijí, když se rozdělí, nebo když se odeberou jejich vrcholy výhonů, jako řízky.

Kdy je vhodné období pro množení orchidejí

Nejvhodnější doba pro** množení orchidejí** je na začátku jejich růstu, při rašení.

Rozmnožování monopodiálních orchidejí

Monopodiální orchideje jsou orchideje, které se nevětví a rostou kolmo vzhůru. Tyto orchideje se mohou množit vrcholovými řízky.

Odříznutá část musí mít nejméně dva vzdušné kořeny. Některé druhy orchidejí vytvářejí odnože. Jakmile se vytvoří dostatečné množství vzdušných kořenů, mhou se vedlejší rostliny s kouskem stonku před a za, oddělit. V kyprém substrátu určeným pro orchideje, rostlinky zpočátku nedrží a musíte je tedy upevnit k opěrné tyčce.

Rozmnožování sympodiálních orchidejí

Sympodiální orchideje jsou rostlinky s vodorovným stonkem a s pahlízami. Mohou se rozmnožovat oddělením oddenků. Každý z oddenků by měl mít dva až tři olistěné výhony nebo pahlízy. Vepředu je nový výhon, na konci je nejstarší pahlíza, které se říká zadní hlíza. Řezné plochy orchideje musí dříve zaschnout, než se oddenky vysadí.

Můžete také využít dělení rostlinek ve staré pěstební nádobě. Stonky seříznete a rostlinku necháte ještě po dobu měsíce a půl v nádobě. Za tuto dobu se řezné plochy dostatečně zacelí a většinou se již začnou tvořit nové výhonky.

Pěstování orchideje ze semínek

Pokud se rozhodnete množit orchideje pomocí semen, nejprve opylte orchideje uměle. Zrání semen trvá tři až dvacet měsíců. Semínka orchidejí nemají, na rozdíl od většiny jiných semen, vlastní zásobní látky. Živiny nezbytné pro klíčení jsou v přírodě poskytovány půdními houbami. Kořeny orchidejí žijí v symbióze s těmito houbami. Dospělé orchideje však už nejsou na těchto houbách vůbec závislé, kdežto semena jsou na tyto houby doslova odkázána. Živiny, které houba produkuje, se v laboratořích uměle připravují, a obohacují se jimi živné půdy.

Jak úspěšně množit orchideje

  • Vždy pracujte jen s vydezinfikovanými nástroji a nádobami.
  • Všechna místa řezu poprašte práškem z dřevěného uhlí.
  • Kořeny a vzdušné kořeny se snadno lámou, velmi opatrně s nimi manipulujte.
  • Čerstvý substrát před sázením dobře provlhčete měkkou vodou.
  • Rostlinky v první měsíc umístěte na teplé místo, ne však tam, kde by na ně mohlo svítit slunce.
  • Rostlinky nehnojte.
  • Nezalévejte je, ale vždy jednou za den je přestříkněte jemnou mlhou.

Rozmnožování bromélií

Bromélie se mohou rozmnožovat odnožemi nebo semeny.

Rozmnožování bromélií odnožemi

Vedle mateřské rostliny se vyvíjejí z postranních výhonů malé vedlejší rostlinky s vlastními kořeny. Jakmile jsou tyto odnože dostatečně silné, odříznete je ostrým nožem těsně u mateřské rostliny a vysadíte do vlhkého substrátu.

Rozmnožování bromélií semeny

Semínka vysejte do substrátu: směsi rašeliny a ostrého písku v poměru 2:1. Semínka do substrátu přitlačte, ale nezasypávejte.

Substrát dostatečně zalijte, dejte na světlé místo, zakryjte fóliovým krytem. Teplota by měla být kolem 24 až 27°C. Již za deset dnů můžete spatřit první náznak rostlinek, které se tyčí ze substrátu.

Jakmile budou mít rostlinky tři až čtyři listy, odstraňte kryt během jednoho týdne. Rostlinku nezalévejte příliš mnoho povrch substrátu.

Jakmile mají rostlinky kolem šesti listů, můžete je přesadit do běžného substrátu.

Jak rozmnožovat kaktusy?

Vegetativní rozmnožování kaktusů je celkem jednoduché. Některé druhy kaktusů vytváří odnože, jiné stonkové řízky. U tzv. listových kaktusů tvoří jeden řízek dva až tři články, a to například u vánočního kaktusu.

Rozmnožování kaktusů pomocí vrcholových řízků

Vrcholové řízky se odebírají u sloupovitých druhů. Sloupovité výhody se mohou rozřezat na řízky dlouhé kolem deseti centimetrů.

Veškeré řezné plochy poprašte práškem z dřevěného uhlí, nechte je nejméně po dobu třech dnů zaschnout. Tyto řízky poté zasaďte do substrátu ze směsi rašeliny a ostrého písku v poměru 1:1.

Jednotlivé řízky vysazujte zhruba půl centimetru hluboko do substrátu. Výjimku tvoří řízky listových kaktusů, které zasaďte zhruba tři centimetry hluboko.

Substrát udržujte jen mírně vlhký. Při teplotě substrátu kolem 23°C, se kořeny vytvoří již po několika týdnech. Jakmile rostlinky zakoření, přesaďte je do běžného substrátu, pěstuje jako dospělé rostliny.

Rozmnožování kaktusů ze semen

Pokud máte čerstvá semínka kaktusů, dbáte, aby pěstební nádoby byly pečlivě vymyté, je množení kaktusů ze semen celkem snadné.

Připravte si vhodný substrát ze směsi rašeliny a písku v poměru 1:1. Tento substrát sterilizujte v pečící troubě při teplotě 80°C. Pro velmi jemná semínka kaktusů musí být tento substrát přesátý.

Připravte si pěstební nádoby, které by měly být perfektně čisté a ve dnu s větším počtem otvorů. Na dno nádobky rozprostřete asi 1 cm vysokou vrstvu hrubého praného písku nebo perlitu a na ni, zhruba jeden centimetr pod okraj nádoby, dejte výsevní substrát. Povrch urovnejte. Jemná semínka vysévejte stejnoměrně pomocí žlábku z papíru na povrch. Větší semínka rozmístěte jednotlivě a lehce je do substrátu zatlačte.

Zvlhčete substrát, teplota by měla být kolem 20 - 30°C, v noci může být trochu nižší. Světlo pro semínka není zpočátku nezbytné, chraňte je však před sluncem přímým. Semínka vyklíčí zhruba za dva až tři týdny. Rostlinky budou potřebovat vzduch, světlo, ale dále žádné přímé slunce. Dbejte, aby substrát byl stále vlhký, nesmí vyschnout a nesmí být ani převlhčený. Jednotlivé semenáčky poté přepichujte po šesti až dvanácti měsíců.

Jak na rozmnožování palem

Palmy můžete rozmnožovat pomocí odnoží, nebo ze semínek.

Rozmnožování palem pomocí odnoží

Odnože u palem můžete odříznout a zasadit do substrátu, ze směsi rašeliny a ostrého písku v poměru 1:1. Pokud substrát přikryjete fólií, tvorba kořenů se uspíší. Přesto musíte počítat s dobou kolem dvanácti týdnů, než se objeví první semenáčky. Jakmile je spatříte, fólii již sundejte a substrát postupně více zalévejte. Jednou za měsíc můžete také substrát přihnojovat. Rostlinky poté přesaďte do běžného substrátu další rok na jaře.

Rozmnožování palem pomocí semínek

Pokud se rozhodnete pěstovat palmy pomocí semínek, obrňte se trpělivostí. Nejprve si připravte substrát, který běžně zakoupíte v prodejnách s osivem. Semínka do substrátu vysejte a opatrně zvlhčete, následně zakryjte tabulkou skla, abyste vytvořili prostředí skleníku. Denně však květináček provzdušněte a dbejte, aby substrát nevyschnul.

Jakmile se objeví první klíčící rostlinky, umístěte výsevní nádobky na světlé místo, ovšem ne na přímé, které by mohlo malé rostlinky spálit. Silné rostlinky později přesaďte do jednotlivých květináčků. Zbytky semínek od semenáčů neodtrhujte, protože obsahují spoustu živin, které silné rostlinky plně využijí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16161 (novesluzby.cz#20666)


Diskuze a zkušenosti

stiflerka3 | 10.01.2011 21:43
rozmnožení orchidejí Dobrý den, chtěla bych si zkusit řízkování orchidejí, ale nevím jak na to. Neměli bystě radu podrobný návod jak na to? děkuju kašparová


Přidat komentář