Rizikové kácení stromů - okres Bruntál

Kam zamíří Vaše kroky, když potřebujete vypnout, přijít na jiné myšlenky, ulevit očím od neustálého hledění do monitoru? Není to příroda, která zve do své náruče plné barev a vůní? Jenže i příroda svým způsobem potřebuje pomoci.

Vše má v přírodě svůj řád. To platí pro faunu a flóru. My se však soustředíme na flóru. Kdyby nebylo nás, jen přírody, tak je celkem jedno, jak si tráva, keře, stromy rostou. Tím, že „žijeme“ pospolu, je celkem logické, že si uzpůsobujeme a přetváříme prostředí, ve kterém žijeme. Kromě výstavby průmyslových objektů, domů, bytů, se snažíme dávat prostor i zeleni, kterou stále častěji vkomponováváme i do rušných měst, ať už v podobě parčíků, parků, lesoparků aj. Zde je pak na místě využít odborných, zkušených rukou, které mají zkušenosti s kácením rizikových stromů v blízkosti budov, elektrorozvodů, zkušenosti s arboristikou, ale také sadovými úpravami a zahradnickými pracemi.

Rizikové kácení stromů - okres Bruntál

V okrese Bruntál najdete ne jedny, ale hned několik párů zkušených a znalých rukou. Řeč je o firmě Sadové úpravy s.r.o., s jednatelem panem Romanem Šťastným. Na základě dlouholetých teoretických i praktických zkušeností, můžete u firmy očekávat precizně odvedenou práci se smyslem pro detail a estetičnost. A s jakou poptávkou se můžete na námi doporučenou firmu obrátit?

Firma se specializuje na veškeré zahradnické práce, terénní úpravy, výsadbu a údržbu zeleně, realizace sadových úprav či arboristiku, více viz http://www.sadoveupravy.com/.V případě Vašeho zájmu o některou z nabízených služeb, stačí firmu kontaktovat

na e-mailu: info@sadoveupravy.com

nebo na tel.: +420 602 586 199

Sídlo firmy je na adrese: Úvalno 87, 793 91 Úvalno

Arboristika, komplexní péče o stromy okres Bruntál

Díky našemu uvědomění si důležitosti kvalitního životního prostředí, jehož neodmyslitelnou součástí je i příroda, je možné stále častěji spatřit stromy nejen v lesích, ale také v blízkosti našich domovů, v parcích, ve městech, v zámeckých prostranství aj. Stromy v lesích si svým způsobem žijí svůj život, i když jsou také pod odborným arboristikadohledem lesníků, těžařů apod. Zato stromy, se kterými de facto žijeme, můžeme je spatřit z oken našich domovů, na ty je třeba zaměřit zvýšenou pozornost. Přináší nám sice mnoho pozitivního, ale může také dojít vlivem nepříznivého počasí k jejich poškození, rozlomení. A takový pochroumaný strom pak může představovat hrozbu v podobě poničení majetku, způsobení ublížení na zdraví apod. A nejen na tento fakt pamatuje jeden z oborů zahradnictví. Konkrétně se jedná o arboristiku, která se zabývá komplexní péčí o stromy.

Stromy – posouzení jejich zdravotního stavu Bruntál

Nejen my lidé jsme náchylní k řadě nemocí a neduhům. I stromy se mohou potýkat se svými „bolístkami“. Mohou je napadnout škůdci, nebo do nich udeří blesk, polámou se jim větve při velkém větru, či krupobití aj. Jakákoli taková bolístka pak může mít v menší, či větší míře vliv na jejich růst, životnost. Je rozhodně na místě pravidelně odborně posoudit, jak na tom stromy, ale také keře jsou. Součástí posudku je také doporučení toho nejvhodnějšího opatření, jak strom ozdravit, zachránit. Případně musí dojít i k jeho pokácení, viz níže.

Ošetření stromů na Bruntálsku

vazba stromu

Opět bychom mohli připodobnit péči o stromy k nám lidem. Tak, jako každý z nás má „jiný kořínek“, tak i v případě

stromů, je zapotřebí postupovat v rámci jejich ošetření, individuálním způsobem. Bere se v úvahu jejich věk, zdravotní stav aj. Na základě zjištěné výsledku se pak volí příslušná technika, stejně jako možnost, respektive volba arboristického zásahu.

Ošetření stromů dle jejich funkce

Firmy, které se specializují na arboristiku, ošetřují stromy, které tvoří komunální zeleň, stromy památkové a významné a stromy nacházející se v parcích, zahradách. V rámci komunální zeleně je třeba dbát, aby stromy splňovaly stránku bezpečnosti, funkčnosti, efektivity. U památných a vzácných stromů je třeba přistupovat zvláště citlivě a odborně při jejich ošetřování. Špatným, neodborným zásahem by u nich mohlo snadno dojít k nenávratnému poškození. Stromy v parcích, zahradách pak plní především estetickou funkci.

Arboristická opatření – řezy v korunách stromů Bruntál

Se kterými** arboristickými opatřeními** se můžete u specializovaných firem setkat? Kupříkladu se jedná o provádění řezů v korunách stromů. Jednotlivé řezy pak mohu být výchovné, zdravotní, hlavové, odlehčovací, redukční. Po odborném zásahu by měl strom v co největším měřítku disponovat přirozeným tvarem, bez většího poškození komplexního habitu.

Arboristická opatření – statická zajištění korun Bruntál

K dalšímu arboristickému opatření patří statická zajištění korun stromů. V tomto případě dochází k instalaci bezpečnostních vazeb do korun stromů, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti stromu. Mohou se používat jednoduchá, či kombinovaná vázání. Pro stromy samotné je vhodné, pokud se využije nedestruktivních technologií.

Arboristická opatření – konzervace Bruntál

V neposlední řadě se arborista také zabývá ošetřováním poraněných stromů, které sužují různé defekty. Může se jednat o puklinu, dutinu, plošné poranění na větvi, kmenu aj. Zde se pak přistupuje k tzv. konzervačnímu ošetření.

Rizikové kácení stromů na Bruntálsku

Stromy pro nás představují velký přínos, kdy nás nejen uklidňuje pohled do jejich zelené koruny. Někdy je však zapotřebí „nemocný“ strom pokácet. A v některých rizikové kácenípřípadech se ani nemusí jednat o nemocný strom, ale jeho větve, či koruna může začínat páchat škodu stran statiky budovy, elektrorozvodů apod. Ve zmíněních případech je pak nutné přistoupit k jejich pokácení, které může být provedeno klasickým způsobem. Nebo se může jednat o rizikové kácení stromů.

Realizace sadových úprav okres Bruntál

Od stromů, jako takových se přesuneme k sadovým úpravám. U specializovaných firem si můžete objednat kompletní zrealizování sadové úpravy, která bude zahrnovat modelaci terénu, úpravu půdy, zakládání rostlinných komponentů, aplikaci umlčovacího materiálu aj.

Modelace terénu, terénní úpravy okres Bruntál

V rámci terénních úprav se často využívá speciální mechanizace, díky které je možné dosáhnout požadovaných výsledků. S terénními úpravami úzce souvisí i oblast modelace terénu. Zahrada, sad, park sice může být rovinatého charakteru, ale mnohem efektivnější je vytvoření výškových rozdílností. Při modelaci terénu se také používají kameny, jako dekorativní komponent, ale také prvek drobné architektury.

Bruntál výsadba zeleně

Projdete-li se parkem, sadem, půjdete-li kolem obchodního domu, můžete spatřit stromy a keře. To, že tam jsou a zpříjemňují nám život, přináší dobrou náladu, zato můžeme vděčit šikovným zahradnickým rukám. Ono, nevypadá nijak složitě, koupit si nějaký keřík, strom a zasadit ho do země. Jenže, co vypadá z teoretického hlediska jednoduché, se v praxi může stát pravým opakem. Chyba již může nastat při samotném výběru, nákupu. Nevhodně zvolená zeleň vzhledem k místu, kam má být vysázena, se může záhy odrazit v jejím chřadnutí. A pak je tu samozřejmě také příprava na samotnou výsadbu, kdy ne každá půda je vhodná.

Bruntál údržba zeleně

A výsadbou, jako takovou, by lidská starostlivost o zeleň, končit neměla. O zeleň je třeba také náležitě pečovat, aby se rozrůstala, zelenala, nechřadla, nebyla napadena škůdci apod. Jak při výsadbě, tak při následně údržbě je nutné disponovat nejen chutí, patřičným nářadím a vybavením, ale také znalostmi a schopnostmi. Nejsme-li sami znalí v oboru zahradnickém, pak je určitě na místě svěřit zeleň do profesionálních rukou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16229 (novesluzby.cz#24143)


Přidat komentář