Rizikové kácení stromů a školení - Brno

Ptáte se jak se vypořádat se stromem, který znamená nebezpečí pro zdraví osob a poškození majetku? Rozhodněte se pro rizikové kácení stromů, které zajistí zkušení profesionálové za přísných bezpečnostních opatření.

Stromy nám dávají plody, stín a ochranu. V minulosti lidé poznali sílu stromu v tom, že dokáží hořet a hřát. Později jsme se naučili zacházet se dřevem jako materiálem, opracovávat jej a používat. Dřevo je materiál s obrovskou tradicí, který má nepopiratelné estetické vlastnosti a výhodou je samozřejmě i biologická rozložitelnost. Dřevo je dále jako materiál oblíbené na základě lehkosti, snadného opracování a dobrých izolačních vlastností. Také hnědá barva dřeva má na naši psychiku pozitivní vliv. Barva dřeva nám přináší pocit jistoty, stability, útulnosti a pohodlí. Nevýhodou dřeva je, že může mít různé vady v podobě suků, trhlin nebo napadaní škůdců. Ale vhodné podmínky a správná péče zajistí dlouhou životnost dřeva. Kácení stromů by mělo být vždy až tou poslední možností.

Stromy mohou způsobovat nebezpečí na základě poničení vichřicí, škůdci nebo svou nevhodnou polohou. Kácení stromů je však** riziková práce**, která vyžaduje zásah profesionálů. Během** rizikového kácení stromů** může dojít k těžkým úrazům. Proto bychom tyto práce měli přenechat profesionálům.

Rizikové kácení stromů a školení – Brno**

Trápí vás už dlouho na zahradě strom, který znamená přímé nebezpečí pro Vás a Vaši rodinu? Myslete především na bezpečí a kontaktujte profesionální firmu, která se zabývá rizikovým kácením stromů. Rizikové kácení stromů Vám může nabídnout pan Ing. František Helešic a jeho firma LESpor. Kromě rizikového kácení stromů nabízí firma LESpor také lesnické práce, kurzy a školení v oboru lesnictví atd.

logo

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte pana Ing. Františka Helešice:

** ** na adrese: Slovákova 1262, Slavkov u Brna, 684 01,

na telefonním čísle: 602 884 454

nebo e-mailové adrese: lespor@volny.cz

Více, viz internetové stránky firmy http://www.lespor.cz

Spolupracujte s profesionály a budete spokojeni!

Rizikové kácení stromů na Brněnsku**

Rozhodnout se pokácet strom můžete hned z několika důvodů. Strom může ohrožovat své okolí pádem kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo může být poškozen po vichřici. Pád stromu může nejen způsobit poškození majetku, ale také ohrožuje osoby na zdraví. Každý majitel dřeviny má povinnost pečovat o ni a kácení by mělo být až tou poslední možností.

Jak probíhá rizikové kácení stromů?**

Na rizikové kácení stromů je vhodné objednat si profesionální firmu. Před začátkem kácení firma zhodnotí možné nebezpečí a promyslí bezpečnostní opatření. Pracovní postup během kácení vychází z druhu stromu, stáří, zdravotního stavu, tvaru koruny, stavu terénu a povětrnostních podmínek. Rizikové kácení stromů by mělo probíhat v okolí budov, silnic a železnic. Rizikové kácení stromů zahrnuje také kácení polomů. Kácení stromu by mělo být prováděno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.rizikové kácení stromů

Existuje několik způsobů kácení stromů. Profesionální firmy vám mohou nabídnout kácení od pařezu, kácení horolezeckou technikou nebo kácení s využitím vysokozdvižné plošiny.

Kácení stromu od pařezu Brno

Nejběžnější způsob kácení stromu je tzv.** kácení stromu od pařezu**. Před začátkem kácení je nutné zajistit prostor okolo stromu. Důležité je také pohlídat, aby se v blízkosti stromu nenacházely klacky, keře nebo větve. Na stromě se nejdříve musí odstranit spodní větve, odvětvení stromu probíhá shora dolů. Složitější situace je v případě kácení listnatých stromů, kdy nastávají problémy s odhadem dopadu stromu. Ještě náročnější je kácení stromu s vyhnilým středem. Odborníci jsou se všemi těmito riziky obeznámeni a vědí, jak postupovat. Laik může velmi lehce během kácení stromu přijít k úrazu. Když je strom úspěšně pokácený je také nutné zkontrolovat, zda se na okolních stromech neuchytily větve, které by mohly způsobit poranění. Když se můžete rozhodnout, v kterém ročním období strom pokácet, bude nejlepší zima. Zima je období vegetačního klidu, stromy nemají listí a vám se ušetří práce s úklidem. Také v zimě nedojde k poškození povrchu zmrzlé země.

Kácení stromu horolezeckou technikou Brno

kácení horolezeckou technikouKácení** horolezeckou technikou** se volí ve chvíli, kdy není kolem stromu dostatek volného místa na jeho pád. Strom by svým pádem mohl ohrozit okolní budovy nebo osoby. Kácení horolezeckou technikou se řadí mezi výškové práce a probíhá postupným odřezáváním kmene a větví. Během tohoto způsobu kácení se ke spouštění odřezaného dřeva používají kladky a brzdy.

Kácení stromu pomocí vysokozdvižné plošiny Brno

Posledním možným způsobem, jak pokácet strom, je využít vysokozdvižnou plošinu. Tento způsob káceni se volí tehdy, když by bylo kácení horolezeckou technikou časově náročné nebo strom je staticky narušen a ohrožoval by lezce pádem.

Lesnické práce na Brněnsku**

Lesnické práce budete potřebovat v případě, že vlastníte les nebo zahradu. Tyto práce zahrnují např. těžební práce – kácení. Firma vám tak může zajistit péči o lesní porosty. Firmy se také zabývají péčí o les, který byl zasažen kůrovcem. Stromy, které jsou kůrovcem zasaženy, se musí co nejrychleji odstranit a zabrání se tak dalšímu šíření kůrovce. Lesnické práce znamenají také zbavení polomů v lese. Polomy se mohou vyskytovat po silných vichřicích nebo v případě těžké sněhové přikrývky. Mezi lesnické práce se dále také řadí prořezávky a probírky. Stromy potřebují dostatek místa a světla a tak je prořezávka nutná. Při výběru lesnických prací se také můžete rozhodnout pro úklid paseky. Po každé těžbě je totiž nutné vykácenou paseku vyklidit od všech větví a to co nejdříve. Rychlý úklid paseky umožní růst mladých náletových stromků. Lesnické práce znamenají také pěstební činnost. Každý vykáceny les následně potřebuje osazení a růst mladých stromků. Sázení stromků probíhá většinou podle počasí v měsíci dubnu. Mnoho majitelů lesa se také rozhoduje pro natírání proti okusu lesní zvěře. Natírání proti okusu lesní zvěře je rozhodně investice, která se vám vyplatí. K nátěru se používá speciální repelent, který srnkám a zajícům nechutná a tak se raději natřenému stromku vyhnou. Nátěry se většinou provádí v říjnu a listopadu.

Školení v oboru lesnictví Brno**

Firmy vám také mohou nabídnout školení v oboru lesnictví. Na takovémto školení se dozvíte např. více informací o zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon stanovuje podmínky ke kácení dřevin. Zjistíte tak např., že ke kácení stromu je potřeba povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Dále tento zákon hovoří o tom, že povolení ke kácení není třebapomůcky ke školeníz důvodů pěstebních a ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení také nebudete potřebovat v případě, že je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Povolení ke kácení stromů získáte na obecních úřadech. V žádosti je nutné vyplnit základní údaje jako jméno, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na kterém dřevina roste, popis dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene), zdůvodnění žádosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16228 (novesluzby.cz#24135)


Přidat komentář