Plastové jímky, žumpy a septiky - Šumperk a okolí

Přesto, že je veřejná kanalizace vybudována na mnoha místech, stále jsou žádané septiky a jímky a poptávka po nich dnem ode dne roste. Existuje mnoho moderních septiků, jímek a žump, se kterými budete mít minimum práce.

Žumpa, výroba a usazení Šumperk a okolí

Žumpou se rozumí nádrž, která je určená k zachycení odpadních vod. Žumpa je určena pro ta místa, kde není možné napojit se na stokovou síť, která by byla opatřena čističkou odpadních vod. U žumpy je podmínkou, aby byla zcela vodotěsná. V naprosté většině případů se tyto jímky umísťují pod zemí a zde jsou napojeny na odpadní kanalizaci z domu. Je nutné obsah žumpy pravidelně vyvážet do čistírny odpadních vod, nebo je zde možnost použít obsah jako hnojivo.

Výroba a usazení jímek Šumpersko

Jímkami se rozumí takové nádrže, které jsou tvořeny vlastní nádrží ať už ve tvaru kruhu nebo obdélníku. Tyto jímky jsou tvořeny víkem, poklopem a dále je jejich součástí i komínek. Je potřeba, aby byla jímka opatřena chemickou izolací, což zaručuje její vodotěsnost. Jímka zachycuje a akumuluje odpadní vody např. z chalupy, z rodinných domků nebo jiných objektů, jako jsou restaurace, dílny, atd. Využití jímky je dosti široké. Jímky jsou bezodtokové a nesmí se tedy opatřovat přelivem nebo odtokem. Jímky se používají tam, kde mimo kanalizaci také není možný septik a to z důvodu, že nejsou podmínky pro jejich zabudování a používání. Pokud si chcete pořizovat jímku, je vhodné, pokud oslovíte firmu, která vyrábí jímky jen z kvalitních materiálů.

Výhody jímek

Hlavní výhodou jímek je, že se velmi snadno udržují. Jsou téměř bezúdržbové. Jde jen o to zajistit pravidelný vývoj obsahu jímky, na což se specializují firmy. K dalším výhodám patří to, že se jímky snadno montují. Pokud si tedy koupíte jímku, zpravidla s ní nebudete mít problémy ji sami namontovat, pokud jste zruční. Pořizovací náklady jsou nízké.

V čem spočívá obsluha jímky?

Jestliže vlastníte jímku, nebo si ji pořizujete, je dobré vědět, že jediná povinnost, která vám z vlastnění jímky plyne, je její pravidelné vyprazdňování. Obsah jímky se likviduje v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, těmito požadavky jsou např. odvoz obsahu na čistírnu odpadních vod nebo je možné ji zlikvidovat i jinými způsoby, které jsou uvedené v normě ČSN 756081.

Kolik stojí provoz jímky?

Náklady při pořízení jímky se různí podle firmy, která vám jímku dodá a také firmy, která bude odpad vyvážet. Cena se také liší značkou a typem jímky, velikostí, a dalšími parametry. Orientačně se cena jímky pohybuje zhruba mezi 20 až 60 tisíci korun. Cena za vyvážení jímky se může pohybovat mezi 800 až 1500 Kč za jeden odvoz. Životnost jímky je opravdu dlouhá, může se počítat až s 50 lety.

Výroba a usazení septiku Šumperk a okolí

V případě, že nemáte vybudovanou kanalizaci, jeví se jako nevhodnější řešení septik. Septik odvádí splaškovou vody z objektu ven. Septik se skládá ze 3 komor, ve kterých dochází k čištění odpadních vod a poté, co je tato voda vyčištěna, tak k vypuštění vody do kanalizace nebo do vodoteče.

Výhody septiků

Hlavní výhodou septiku je, že jeho nároky na údržbu jsou opravdu minimální. Tím se rozumí to, že je potřeba nechat jedenkrát za rok vyvést obsah septiku, který je tvořen kalem. Septik ke svému provozu nepotřebuje žádnou elektrickou energii, velmi jednoduše se montuje a stejně jako jímka je naprosto nepropustný a těsný.

Čištění septiků na Šumpersku

Hlavní funkcí septiku je mechanické a biologické předčištění odpadních vod před tím, než tato voda odteče do kanalizace. Jestliže jste dosud nevyčistili septik, který máte již delší dobu zabudovaný ať už z toho důvodu, že jste zapomněli nebo že jste si ani tuto povinnost neuvědomili, nezbývá než si přivolat odborníky a septik nechat vyčistit. Septik je možné čistit ručně nebo odsátím.

Plastové bazény Šumperk a okolí

Kdo by si nepřál mít na zahradě bazén, do kterého si může jít v letních horkých dnech na zahradu zaplavat v kteroukoliv hodinu bez toho, aniž by se musel dlouze balit, chystat a jet autem na koupaliště. Bazény jsou v dnešní době velmi žádané a není se čemu divit. Každý, kdo má větší zahradu, jistě aspoň jednou přemýšlel, jaké by to bylo, mít na zahradě svůj vlastní bazén.

V dnešní době již vlastní zahradní bazén nepředstavuje luxus, protože se s ním setkáváme docela často. Pokud máte zájem také zkrášlit svou zahradu a dopřát si soukromé letní plavání přímo za vaším domem, je nejvyšší čas podívat se po firmě, která se výrobou a montáží bazénů zabývá.

 

bazén

Jaký bazén si pořídit?

Existují bazény různých tvarů, různých velikostí a různých hloubek. Vše záleží na tom, kdo všechno bude bazén využívat, jak často se budou využívat a kolik prostoru a finančních prostředků máte k dispozici. Můžete vybírat z bazénů kruhových, oválných, obdélníkových, ale také zcela asymetrických, které budou vyrobeny přímo vám individuálně. Jestliže si nevíte rady a váháte, jaký bazén by byl pro vaši zahradu ten nej, aby vynikl a aby se lišil od těch klasických, které často vídáte, nechejte si poradit od firmy. Ta vám nabídne katalog a buďte si jisti, že určitě vyberete takový, který vám bude vyhovovat po všech stránkách. Nejlepší je, pokud oslovíte firmu, která se nezabývá pouze výrobou a dodávkou bazénu, ale také jejich zabudováním, servisem, čištěním a vůbec provádí všechny služby, které jsou k správnému chodu bazénu nutné a potřebné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16202 (novesluzby.cz#23312)


Přidat komentář