Komplexní péče o trávníky Praha

Mít u domu krásný, hustý a zelený trávník vyžaduje jeho pečlivé a důkladné založení a odbornou a pravidelnou péči o něj. Jestliže máte o krásný trávník zájem, ale nemáte na péči o něj čas, nabízí se možnost oslovit specializovanou firmu.

Naprostá většina zahrad má minimálně jednu plochu, která je velká nebo malá a která je vhodná pro zasetí trávníku a rostlin. Ty pak tvoří příjemný, jemný a trvalý povrch vybízející přímo pro posezení, pro procházku, pohyb domácích zvířátek nebo hru dětí. Tráva je pro naprostou většinu zahradníků zcela jasnou volbou, ale vysetí rostlin nabízí různé přitažlivé alternativy. Trávník může být založen pro okrasu, a bude tak mít podobu parádně udržovaného klenotu, který ovšem není radno příliš zatěžovat, aby se nezničil, nebo může být založen tak, aby snesl zatížení pro dětské hry a pro nadměrný pohyb. V místech, které nebudou sloužit pro pohyb obyvatel a zvířat, se nabízí možnosti pokrytí trávníku rostlinami, s jejichž  výběrem vám vždy pomůže firma pečující o trávníky.

 

Nyní si pojďme říct něco o péči o trávníky.

Proč se rozhodnout pro trávník?

Dříve, než začnete s výsadbou trávníku na své zahradě nebo s položením travního koberce, měli byste se ujistit, že je trávník tou správnou volbou. Vše se odvíjí také od toho, kolik času chcete na své zahradě trávit a kolik času jste ochotni** údržbě zahrady** věnovat. Samozřejmě jsou trávníky, které jsou na údržbu složitější a ty jsou vhodné pro opravdové nadšence, které baví svůj trávník upravovat, zarovnávat, pravidelně artikulovat, ale jsou i takové, o které není potřeba se tolik starat. Pokud jste zahradníkem nebo odborníkem v oblasti zakládání a péči o trávník, nechejte si poradit a pomoct s jeho založením. Výběr travního semene nebo koberce také záleží na rozloze zahrady, na tvaru zahrady, na tom, kolik slunce se na pozemek během dne dostane, zda se nachází pozemek ve svahu nebo na rovině, atd. To vše je potřeba zohlednit před tím, než je trávník založen.

Projektování zahrady Praha

Abyste měli naprosto přesnou představu o tom, jak bude pozemek po vysetí nebo položení trávníku vypadat, kde se bude co na pozemku nacházet, jaké rostliny a stromy vám na zahradě porostou, je potřeba se obrátit na zahradnickou firmu, která nabízí i projektování zahrady. Ta vám s pomocí počítačového programu vytvoří projekt vaší zahrady, který je možné neustále s vaší pomocí a na základě konzultace s vámi dotvářet, obměňovat a doplňovat tak, až bude zahrada přesně dle vašeho gusta a bude se moci začít s její realizací.

Založení trávníku Praha

Poté, co jste se rozhodli, kde přesně bude trávník založen a jaký bude tvar trávníku, bude dalším úkolem dokonale srovnat pozemek a připravit pro nový trávník půdu. Tím se rozumí mimo jiné i odstranění všech hrud, plevele a kamenů, aby novému trávníku skutečně nebránilo nic v jeho zdravém růstu. Příprava půdy před založením trávníku spočívá v jejím zrytí, a v odstranění všech vytrvalých plevelů a následně je potřeba plochu vyrovnat. Půda se zdusá a vyhrabe se vše, co do ní nepatří, jako jsou listy, kameny, atd. Je možné, že bude právě vaše půda vyžadovat drenáž nebo přidání kompostu, aby se zlepšila její kvalita. Jestliže jste se rozhodli pro osívání plochy trávníkem, doporučuje se nechat půdu cca 3 týdny ležet ladem, neboť během této doby vyklíčí v půdě veškerá semena jednoletých plevelů, které se buď zničí postřikem, nebo se vytrhají. Následuje srovnání půdy a vysévání travního semene nebo položení travního koberce.

Vysévání travního semene Praha

Až poté, co je půda dokonale připravena, je možné přejít k vysévání trávy. Kolik semene bude potřeba pro vysetí, záleží na druhu travní směsi. Správné množství semene se odváží pro celý trávník a rovnoměrně se vyseje. Následně se půda lehce uhrabe, aby se semeno zakrylo. Půdu je potřeba udržovat vlhkou, a první známky růstu nové trávy by mohly být zaznamenány již během dvou týdnů. Poté, co tráva dosáhne výšky 5 cm, provede se první sekání trávníku.

**
**

Pokládání travního koberce Praha

Výhodou travního koberce oproti výsevu travního semene je ta, že se výsledek a krásný dojem dostaví okamžitě. Než se ale začne trávník používat, je potřeba omezit pohyb po něm na minimum, než se kořeny travního koberce dostatečně zakoření. Jednotlivé dílce trávníku je potřeba udržovat neustále vlhké, aby nehnědli a nekroutili se v okrajích. Opět i pokládky travního koberce se vždy doporučuje využít služeb a znalostí odborníka, aby byl výsledek opravdu dokonalý. Práce s travním kobercem není snadná, je nutné mít pečlivě připravenou půdu, je potřeba o travní koberec náležité pečovat. Travní koberec se dá pokládat kdykoliv. Pokud ale máte na výběr, vyhněte se deštivému nebo mrazivému počasí, a dále je také lepší, pokud trávník nebudete pokládat v horku a suchu, neboť v takovém počasí je těžké udržet novou trávu dostatečně vlhkou tak, jak vyžaduje.

Sekání trávníku Praha - údržba trávníku

Váš trávník může vypadat pěkně a udržovaně, pokud se o něj budete starat. Mezi běžné práce patří sekání a udržování úhledných okrajů trávníku, ale k péči o trávník patří také hnojení, zalévání, provzdušnění trávníku nebo vyhrabávání suchého listí. Sekání trávníku povzbuzuje trávu k rašení nových výhonků a k vytlačování plevele. Aby bylo takového účinku dosaženo, je potřeba sekat málo, ale často. Směr sekání trávníku je potřeba vždy změnit, aby nevznikaly hřebeny. Se sekáním trávy se začíná brzy na jaře, kdy výška na sekačce musí být nastavena na maximum. V průběhu léta je možné tuto výšku snížit. Pokud máte kvalitní trávník, sekejte jej 2x týdně na jaře a na podzim, v létě 3x týdně. Užitkové trávníky stačí sekat jednou týdně.

Hnojení trávníku Praha - speciální travní hnojiva

K tomu, aby byl trávník zdravý a nebyl napaden chorobami, mechem, plevelem nebo skvrnami, je nutné jej pravidelně přihnojit speciálním travním hnojivem. Pravidelné hnojení podpoří růst husté a jasně zelené trávy. Většině trávníků stačí hnojení dvakrát do roku. Hnojiva jsou různá a prodávají se i v různých formách, např. v prášku nebo granulích.

Vertikování trávníku Praha, prohrabání trávníku

Další prací, které spadá do péče o trávník, patří důkladné vyhrabání trávníku. Vertikování usnadňuje přístup vzduchu k povrchu trávníku a umožňuje trávě volně dýchat. Jako nejlepší se jeví řešení trávník důkladně prohrabat, když je půda vlhká. Před započetím prohrabání se doporučuje vyhubit mech, aby se nerozšířil do dalších míst.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16222 (novesluzby.cz#23938)


Přidat komentář