Jak odstranit škůdce na rostlinách

Kromě napadení škůdci, jako je hmyz, houby, viry, bakterie, mohou Vaše rostliny onemocnět z důvodu nesprávné péče. Přinášíme Vám nejčastější chyby při pěstování rostlin a jak napravit škody, abyste se mohli zase Vy i květiny radovat z jejich růstu.

Chyby při pěstování rostlin - nesprávná zálivka u rostlin

Ne každá rostlina, květina snáší smáčení listů kapkami vody. Vlhké listy jsou náchylné k napadení houbovými chorobami.

Také příliš vydatná zálivka, navíc studená a tvrdá, zničila mnoho květin.

Pokud má pěstební nádobka ucpaný odtokový otvor, vytvoří se v květináči nebezpečná vlhkost, která se stane brzy předpokladem hniloby kořenů.

Chyby při volbě nádoby pro rostliny

Velikost květináče ovlivňuje vývoj kořenů rostliny. Je důležité, aby daný květináček nebyl příliš malý, ale také ne příliš velký, kdy se v něm květina ztrácí.

Chyby při volbě substrátu pro rostliny

Substrát ovlivňuje vývoj kořenů rostliny. Utužený, zatuchlý nebo nevhodný substrát nepříznivě ovlivňuje růst rostlin. Je vhodné občas nakypřit povrch substrátu, například vidličkou, přitom odstraníte povlak řas, mechů, plísní, které neprospívají rostlinkám.

Málo nebo přespříliš dodávaných živin rostlinám

Pro jednotlivé skupiny rostlin používejte speciální hnojiva.

Většině rostlin rozhodně nevyhovuje stejná výživa, a to během celého roku. Například dřeviny se přihnojují pouze do srpna, aby dřevo dostatečně vyzrálo. Když byste přihnojovali dřeviny i nadále, bude dřevo měkké, náchylné k napadení škůdci i chorobami.

Málo, nebo příliš mnoho živin rostlinám každopádně škodí. Kromě toho musí vyhovovat zastoupení jednotlivých živin v použitých hnojivech. Například při nadbytku dusíku, jsou pletiva měkká i řídká.

Důležitý odpočinek pro rostliny

Četné pokojové rostliny potřebují období klidu, které odpovídá klimatu v jejich domovině. V této době je vhodné dané rostlinky umístit na chladnější místo, než byly dosud. Také omezte četnost zálivky a v období klidu je nepřihnojujte. Pokud byste daným rostlinám nedopřáli fázi klidu, během ročního vegetačního cyklu, budou zesláblé i více náchylné k nejrůznějším chorobám.

Rostliny potřebují vzduch pro jejich růst

Kvalita vzduchu hraje u rostlin důležitou roli. Suchý vzduch z topných těles, nebo vydýchaný vzduch s kouřem a dalšími škodlivinami, kupříkladu z nábytku, poškozuje de facto většinu pokojových rostlin.

Rostliny také neumísťujte těsně vedle sebe. Je důležité, aby mezi nimi proudil vzduch, protože nehybný vzduch často podporuje rozvoj nepříjemných houbových chorob.

Mnohé** pokojové rostliny** také negativně reagují na průvan.

Chyby při volbě stanoviště pro rostliny

Teplota i světlo jsou určovány z velké části stanovištěm. Nejsou-li správně umístěny, trpí rostliny náročné na světlo často jeho nedostatkem. Teplomilné rostliny jsou zase alergické na příliš chladné stanoviště.

Rostlinám rovněž neprospívá silné kolísání teploty, kdy je necháte přehřát při silném slunečním záření a následně zažijí teplotní šok v podobě studeného, chladného zimního vzduchu. Není radno podceňovat sílu jarního sluníčka. Je vhodné rostliny na jaře včas zastínit, a to především ty, které jsou na parapetu.

Chyby při ponechávání zvadlých květů a listů u rostlin

Zvadlé a odumřelé květy i listy jsou doslova ohniskem nejrůznějších chorob. Všechny odumřelé části rostlin pravidelně odřezávejte, a to ostrým nožem. Místo řezu představuje živou ránu. Řez tedy poprašte, nejlépe dřevěným uhlím.

Nářadí i ruce, které přijdou do styku s nemocnými květinami, mohou přenášet mnoho chorob. Nůžky i nože ihned vydezinfikujte, a ruce si důkladně omývejte.

Staré, použité květináče před použitím vždy vydrhněte, a to jak zevnitř, tak zevně, nejlépe mýdlovou vodou.

Rostliny vyžadují pravidelnou kontrolu růstu a zdraví

Pokud včas zjistíte škůdce nebo chorobu, může se rostlina v mnoha případech zachránit. Jednou za týden rostlinky pečlivě prohlédněte, a to především spodní okraje listů. Podezřelé, nepatrné body si prohlédněte pod lupou. Změny v růstu a rašení mohou ukazovat na onemocnění květin. Když nejsou patrné žádné vnější příznaky, má rostlina pravděpodobně nemocný kořenový bal.

Nemocné rostliny ihned izolujte od ostatních květin. Pokud jsou nemocné, levné krátkověké rostliny, ty pokud možno, ihned zlikvidujte.

Při** pravidelné kontrole květin** nezapomeňte na ty, které přezimují.

Domácí léky na rostliny napadané škůdci

Léky na napadané rostliny:

Odvar z přesličky pro rostliny napadené padlím

300 g čerstvé natě přesličky namáčejte po dobu 24 hodin ve třech litrech studené vody. Následně vařte zhruba 30 minut. Nechte zchladit a přeceďte. Poté zřeďte v poměru 1:1 s vodou. Odvar použijte k postřiku na rostliny, jedenkrát týdně.

Výluh z kopřiv pro rostliny napadené mšicemi

500 g čerstvých kopřiv, ještě nekvetoucích namáčejte po dobu 24 hodin v pěti litrech studené vody. Následně přeceďte přes síto. Tímto roztokem poté opakovaně použijte jako postřik na nemocné rostliny.

Výluh z česneku pro rostliny napadené padlím

70 g drcených stroužků česneků přelijte jedním litrem vroucí vody. Nechte louhovat po dobu šesti hodin. Odvar následně přeceďte a neředěný používejte k postřiku.

Výluh z listů reveně pro rostliny napadené mšicemi

250 g na kousky natrhaných reveňových listů reveně přelijte 1,5 l vařící vody. Následně nechte stát výluh po dobu patnácti minut, přeceďte. Neředěný roztok používejte k postřiku na nemocné rostliny.

Výluh z pelyňku pro rostliny napadené mšicemi

150 g čerstvých listů z kvetoucích stonků nebo 15 g sušených listů pelyňku přelijte pěti litry vroucí vody. Nechte výluh stát po dobu patnácti minut. Následně přeceďte a neředěný roztok použijte k postřiku na napadené květiny.

Jak rychle a jednoduše odstranit škůdce na rostlinách

 • Budete-li pravidelně, jedenkrát týdně kontrolovat rostliny, můžete případné škůdce bezpečně a rychle zlikvidovat.
 • Pokud jsou škůdci na rostlince v malém výskytu, můžete je jednoduše sesbírat, zamáčknout, či setřít.
 • Vlažná lázeň také mnohé škůdce odplaví. Nepoužívejte však studenou vodu, ta by mohla Vašim rostlinám ublížit. Při použití vlažné lázně každopádně nezapomeňte na spodní strany listů.
 • Pokud je rostlina napadená molicemi, smutnicemi či jinými škůdci, můžete je odchytat na okenním parapetu na malé žluté tabulky, které potřete nezasychajícím lepidlem. Tyto tabulky zapíchněte do květináčků.
 • Svilušky můžete zlikvidovat vlhkým vzduchem, kdy po dostatečném zalití rostlin jejich nadzemní část vsuňte do průhledného fóliového sáčku, a to na dobu deseti až čtrnácti dnů. Sáček nad povrchem substrátu stáhněte, tak bude vlhkost odpařená z listů uvnitř obalu.
 • Nemocné nebo poškozené části rostlin vždy ihned odstraňte. Nářadí i ruce pečlivě omyjte.
 • Když objevíte jen málo škůdců, nebo když chorobu rostliny zjistíte včas, mají úspěch výše uvedené mechanické metody nebo domácí prostředky. Tvrdší chemické přípravky použijte až jako to nejkrajnější řešení.

Přípravky ochraňující zdraví rostlin

 • Lecitin
 • Draselné mýdlo
 • Parafínový olej
 • Extrakt z řas
 • Vápno z řas

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16162 (novesluzby.cz#20669)


Přidat komentář