Bonsaje a jak o ně pečovat

Bonsaje, to je krása a umění v jednom. Jejich pěstování, styly, umístění, hnojení nejsou jednoduchou záležitostí. Objevte také vy kouzlo bonsají. Možná, že to bude láska na celý život.

Dnes již nejde o žádnou novinku, co je bonsaj, ví snad každý z nás. Slovo bonsaj je japonského původu, používá se na celém světě a lidé mu rozumějí.  Neexistuje přesný překlad do češtiny, ale definice bonsají zní: „strom nebo keř, tvarovaný, řezaný nebo stříhaný tak, aby se v miniatuře podobal nevzrostlému stromu, pěstovaný v mělké nádobě pro navození uměleckého dojmu a dojmu přírody“.  Slovo bonsaj se skládá ze dvou slov: „bon“ znamená mělká miska nebo nádoba a „sai“ je roslina nebo sázení.

Kde se začaly poprvé pěstovat bonsaje?

I když pěstování bonsají je spojováno s Japonskem, vzniklo v Číně. Jasnější zmínka o bonsajích se objevuje v šestém století. Bonsaj byla po staletí významnou součástí japonské kultury, kde pěstování podléhalo mnoha módním vlnám. Několikasetletá tradice v pěstování bonsají je i v zemích jako jsou Vietnam, Korea, Tchaj-wan a Indonésie.

Zájem v západních zemích o bonsaje vznikla až ve dvacátém století.

Jaké jsou styly bonsají?

Pro určitou rostlinu je doporučeno několik stylů. Styly se rozdělují do pěti základních skupin: vzpřímený, volně vzpřímený, šikmý, polokaskádový, kaskádový.

  • Vzpřímený styl: jak je zřejmé z názvu strom roste rovně a vzpřímeně.
  • Volně vzpřímený styl: tento styl je nejčastější jak v přírodě, tak u bonsají.  Kmen se ohýbá a naklání do stran, ale základní směr růstu je vzpřímený.
  • Šikmý styl: šikmý styl je dán úhlem kmene, pod kterým roste od paty až k vrcholu (strom je např. vystaven silným větrům).
  • Polokaskádový*** ***styl: tento styl vidíme v přírodě např. tam, kde stromy rostou na kolmých skalách.
  • Kaskádový styl: v přírodě můžeme vidět např. strom, který roste na horském svahu za světlem a jeho hmotnost, nebo sníh přispějí k tomu, že kmen roste směrem dolů.

Nádoby bonsají a jejich výběr

Při vytváření stylů bonsají je důležité věnovat pozornost nádobě. Ta je rovnocennou součástí celkového výsledku. Jedna z nejdůležitějších věcí je výběr správné velikosti nádoby pro určitý strom. Nádoba by měla mít pro bonsaj odpovídající zásobu pro zeminu a vodu. Nádoby pro bonsaje jsou tradičně mělké. Ovšem pro strom, který přináší plody je nutná hluboká nádoba, kdy jsou vysoké nároky na zálivku. Základní tvary nádob jsou oválné, obdélníkové a kruhové misky. K bonsajím se hodí nádoby, které mají nenápadné a tlumené barvy, připomínající barvu půdy. Nádoba by měla snadno propouštět vodu, ve dně misky mít otvory pro odvodnění a být mrazuvzdorná.

Nástroje k péči o bonsaje

Nástrojů je nepřeberné množství. Mnohé z nich se používají ke zvláštním účelům. Většina specializovaných nástrojů se navrhuje a vyrábí v Japonsku. Nářadí se prodává jednotlivě nebo v sadách. Základní sada nářadí obsahuje: nůžky na prostříhávání – jimi se sestříhávají větve a kořeny, kónické kleště na větve – kleštěmi se odstraňují celé větve až u kmene a štípačky na drát pro stříhání různých délek drátu.

Základní postupy tvorby bonsají

Tvarování bonsají je nejnáročnější činnosti pěstování. Hlavní metody při tvorbě bonsají jsou vyřezávání a modelování. Prořezávání-rychlý a jednoduchý postup k získávání základního tvaru bonsají. Zakoupenému keři v zahradnictví ořežeme větve tak, abychom docílili pěkného vzhledu.*** ***

Pěstování ze semene- semenáček se pěstuje v květináči do doby, než dosáhne velikosti, kdy je ho možné vysadit do záhonu, kde nám rychleji dorůstá. V době, kdy je rostlina na záhoně seřezávají se větve hodně hluboko a zkracují se kořeny každou zimu např. ostrým rýčem. Tvarování drátem-pokud jsou větve a kmen dostatečně ohebné, dají se tvarovat tak, aby měly jiný směr růstu. Drát se obtáčí kolem větví a kmene ve spirále po celé délce. Drát se nechává beze změny po dobu několika měsíců, ale musí se odstranit dřív, než se začne do větví nebo kmene zařezávat.

Zalévání a živiny pro bonsaje

Nejdůležitější věcí při pěstování bonsají je jejich zavlažování. Vzhledem k tomu, že  jako  nádoby pro pěstování se používají většinou mělké misky, kořenový systém vysychá rychleji než u rostliny ve volné přírodě. Proto se vyžaduje, aby se rostliny zalévaly denně po celé jaro, léto a podzim. Pro bonsaje umístěné v interiéru je nutné i v zimě udržovat půdu vlhkou. Nejvhodnější dobou pro zalévání je večer. Bonsaje je nutné přihnojovat, jinak nebudou příliš prospívat. Při hnojení je nutné přihlédnout k tomu, aby v průběhu vegetace bylo bonsaji dodáno hnojivo se zvýšeným obsahem draslíku a fosforu. Tyto prvky rostlina potřebuje ke svému správnému růstu. Každé hnojivo obsahuje i další stopové prvky, které rostlina potřebuje. V případě, že je nutné hnojivo ředit a máme možnost, použijeme dešťovou vodu.

Různé stromy vyžadují rozdílné druhy půdy. Mezi základní požadavky na půdu patří její dobrá propustnost, aby nedošlo k zahnívání kořenů.

Škůdci na bonsajích a jak se jich zbavit

Bonsaje jsou otužilé stromy nebo keře, ale i ty mohou napadnout různí škůdci. Mezi nejčastější patří mšice, puklice, roztoči a jiné. Proti škůdcům se bráníme pravidelnými postřikem k tomuto účelu určeným.

Kam umístit bonsaje?

Bonsaje můžeme mít umístěné v exteriéru nebo v interiéru.

Pro umístění v exteriéru je důležité zohlednit podmínky pro růst  jako jsou  slunce, stín, vlhkost půdy a klimatické podmínky. Přezimování: při teplotě nižší než minus 5 st. C může dojít k poškození kořenového systému, proto zahrabáváme rostliny bonsají bez misky do půdy na zahradě. Nejlépe na stinné místo. Kořeny zapustíme tak hluboko, aby vyčnívaly na povrch nejspodnější větve stromu.

Důležité je umístění, kde budeme mít dobrý přístup a bude se nám s bonsají dobře pracovat. V neposlední řadě by zvolené umístění mělo umožnit pěkný výhled na bonsaj. Tropické a subtropické bonsaje se pěstují v interiéru, kde je nutné zajistit jim potřebné teplo světlo a vlhkost. Bonsaje by se měly umísťovat na různých stojáncích do úrovně našich očí ale pro lepší manipulaci a údržbu se často vystavují poněkud níže.

Bonsaj jako umění

Bonsaj je umění, které se časem stále mění. Mění se během střídání ročních období a s přibývajícím věkem. Bonsaj je forma umění, kdy jde o spojení umění a zahradnictví. Samotné umělecké nadání nemusí stačit, a proto by mělo být doplněno zahradnickými dovednostmi.

Pěstování bonsají je jistě náročný koníček, ale pro toho kdo mu propadne je to láska na celý život. Možná, že i Vás zcela pohltí.

Můžete si vypěstovat solitérní exemplář, malý lesík, strom rostoucí na skále nebo kvetoucí třešeň. Záleží jen na Vás. Vždyť i v malém bytě nebo na malém balkóně můžeme mít kousek přírody. Bonsaj nám dává možnost vytvořit si ke stromu blízký vztah, strom pozorovat a poznávat. V obchodech se nachází nepřeberné množství literatury, která Vás povede krok za krokem k vytvoření vlastního díla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16199 (novesluzby.cz#23251)


Přidat komentář