Zaměstnání

Neverbální komunikace doplňuje verbální projev, zesiluje a reguluje jeho účinek. Někdy postačí mimika, gesto, a vše tak může být řečeno. Pokud řekneme slova, která jsou v rozporu s neverbálním chováním, posluchači více věří neverbálnímu chování než řeči. více


Víte jaké máte předpoklady pro budoucí zaměstnání? Zvážili jste všechna kriteria, která jsou na pracovní pozici kladena a jaká Vás čeká budounost? Máte vlastnosti odpovídající dané profesi? Pojďme rozebrat i nejmenší podrobnosti. více


Asertivní člověk přijímá sám sebe i se svými chybami. Nekamufluje, že je vše v pořádku, pokud není, nezamlžuje výmluvami. Naopak nazývá věci pravými jmény a dokáže svůj handicap označit. Asertivní je mluvit otevřeně, jasně, způsobem, který neuráží. více


Vizitka je jedním ze základních nástrojů komunikace. V dnešní době je nezbytnou součástí pracovního i společenského styku. Prostřednictvím vizitky podáváme partnerovi první informace o naší firmě a osobě. více


V současnosti má téměř každá domácnost nejen počítač nebo notebook, ale také tiskárnu, ať už laserovou, inkoustovou nebo jehličkovou. Provoz tiskárny, respektive nákup nových tonerů se může pěkně prodražit. Jak lze ušetřit na tisku, a to až o 50%? více


Efektivní vedení týmu

Zaměstnání

Jste vedoucím pracovníkem? Potřebujete zvýšit výkonnost, motivovanost, zapálenost Vašeho pracovního týmu? Prozradíme Vám tipy, co by měl úspěšný vedoucí ovládat, jak efektivně a s úspěchem by měl řídit a motivovat svůj tým. více


Chystáte se na pracovní pohovor a chcete se na něj dobře připravit? Následující článek pojednává o deseti malých chybách, kterých se nevědomě pouští většina žadatelů o pracovní příležitost. A většina z nich si tak zkazí šance na jeho získání. více


V zahraničí se člověk s handicapem cítí svobodněji, protože jej nikdo nesleduje, okolí se k němu chová přirozeně. V naší mentalitě je stále zakořeněno, že je to chudáček, kterému se musí pomáhat. Zamysleme se. více


Teambuilding

Zaměstnání

V době, kdy jsou dobré mezilidské vztahy prioritou podniků, se začínají objevovat mnohé techniky vedoucí k jejich zlepšení. Takového zlepšení lze dosáhnout i tzv. teambuildingem, který se stal v několika posledních letech velmi populárním. více


Mnohé podniky propouští zaměstnance a snižují tak své náklady, aby přežily. Jiné se teprve k propouštění chystají. Výpověď pro nadbytečnost však má svá pravidla a o výpovědi se můžete dozvědět z hodiny na hodinu. více


Letecká škola

Zaměstnání

Stát se pilotem letounů. O tom sní řada malých kluků, ale i dospělých jedinců. K tomu, aby se tak stalo a mohli jste tak řídit určený typ letadla je potřeba absolvovat pilotní výcvik u letecké školy. více


Používáme ji každý den. Pomáhá nám najít nové přátele, být úspěšní v práci a leckdy díky ní prozradíme i víc než chceme. Americký spisovatel Anthony Robbins řekl, že komunikace představuje moc. více


Úspěšně jste prošli výběrovým řízením a bylo Vám sděleno, že nastupujete do nového zaměstnání. Kromě radosti a gratulací od Vašich nejbližších si kladete otázku, jak úspěšně zvládnout magické tři měsíce a mohli tak být zase klidnější. více


Kdo by nechtěl být mezi ostatními oblíbený!Ve skutečnosti je ale úplně nemožné mít oblibu u všech. Proto je dobré si vyjasnit, u koho chcete být oblíbení a čí náklonnost oželíte. více


Firemní kultura každé firmy představuje něco, co je obtížné k pochopení pro jedince z vnějšího prostředí. Firemní kultura neexistuje sama o sobě, je dána členy firmy, kteří ji budují. Každý zaměstnanec je nejen tvůrcem, ale i produktem kultury. více